Sunday, 24 February 2013

Jadual Setiausaha Peperiksaan PMR 2013


JADUAL PELAKSANAAN DAN PENGHANTARAN
PENDAFTARAN PEPERIKSAAN PMR 2013

Bil
Tarikh
Aktiviti
Tindakan
Semakan

Tandakan
(/)
1.
21 Jan -
7 Feb 2013

Taklimat Pendaftaran Peperiksaan PMR peringkat Daerah

S/U Peperiksaan PMR
Maklumkan kepada Pengetua dan beri taklimat kepada Guru Kelas dan Calon.

S/U Peperiksaan PMR
dan GPK 1
Setiausaha Peperiksaan PMR menyerahkan Borang Pendaftaran calon kepada Guru kelas

Guru Kelas
Fotostat Surat Beranak / Kad pengenalan / Surat Pengakuan Warga Asing

Calon & Guru Kelas
Calon melengkapkan Borang pendaftaran
Calon dan dibimbing oleh Guru Kelas.

Calon & Guru Kelas
Guru Kelas menyemak dan mengesahkan
Borang Pendaftaran Calon.

Guru Kelas
Guru Kelas menyerahkan Borang pendaftaran
Calon dan salinan fotostat Surat Beranak/Kad
Pengenalan/ Surat Perakuan Warga Asing
kepada S.Usaha Peperiksaan PMR

Guru Kelas / S.Usaha
Peperiksaan PMR

Setiausaha Peperiksaan PMR menyemak
Borang Pendaftaran Calon

S.Usaha Peperiksaan
PMR / AJK Pep.
Murid dan Guru Keias buat semakkan sekali
lagi.

Calon & Guru Kelas
Setiausaha Peperiksaan memasukkan butiran,
calon ke dalam sistem aplikasi.

S.Usaha Peperiksaan
PMR
Setiausaha Peperiksaan PMR mencetak,
Senarai Kemasukan Calon

S.Usaha Peperiksaan
PMR
Murid menyemak dan mengesahkan butiran
senarai kemasukan calon.

Calon & S.Usaha
Peperiksaan PMR
S.Usaha Peperiksaan PMR membuat
pembetulan maklumat calon ke dalam sistem
aplikasi (jika ada).

S.Usaha Peperiksaan
PMR/ AJK Pep.
S.Usaha Peperiksaan pMR mencetat senarai
kemasukan calon yang telah dikemaskini.

S.Usaha Peperiksaan
Pengetua mengesahkan dokumen-dokumen
pendaftaran PMR 2013


Pengetua / Guru Besar


2.
 27 - 28 Feb 2O13
Setiausaha Peperiksaan PMR menyerahkan
dokumen-dokumen pendaftaran PMR kepada
PPD

S. Usaha Peperiksaan


3.
1-4 Mac 2013
PPD mengumpul dan mengabungkan disket
pendaftaran PMR 2013
Pegawai Peperiksaan
PPD
PPD Semak dan gabung pendaftaran sekolah
dan semak dokumen-dokumen pendaftaran
PMR 2013

Pegawai Peperiksaan
PPD


4.
5-6 Mac 2O13
PPD  serah bahan pendaftaran kepada JPN-
DISKET KUMPUL PENDAFTARAN, BORANG A,
BORANG B, BORANG C DAN BORANG
MAKLUMAT PERUNTUKAN KHAS (MPK)

Pegawai Peperiksaan

Tuesday, 5 February 2013

Tajuk Kerja Kursus Sejarah PMR 2013

Kerja Kursus Sejarah PMR 2013

1.Tugasan 1 :
 
Kajian : Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia.

2. Tugasan 2 :

Esei : Kegiatan ekonomi tradisional penting dalam memperkukuh semangat nasionalisme bangsa Malaysia. Berikan pendapat anda.